LawFirmsLawyers.eu
 
КЛИЕНТИ

МЕНС ЛЕГИС ги следи принципите на чесност и доверливост во обезбедувањето брза и комплетна услуга за нивните клиенти.

Клиентите на МЕНС ЛЕГИС се потпираат на искусен правен совет за да ги постигнат своите цели. Фирмата со гордост ја истакнува својата соработка што ја има остварено со големите и средни домашни и меѓународни компании од различни области, а во кои спаѓаат:

 • ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт – импорт Кавадарци
 • Gazit-Globe - Израел
 • Telecom Slovenije d.d. - Словенија
 • FIAT SPA, Италија
 • CHRYSLER LLC, САД
 • BSP Regional Energy Exchange LLC - Словенија
 • HONGTE, Национална Република Кина
 • Poteza, Словенија
 • SENCAP SA, Грција
 • Заваровалница ТРИГЛАВ АД Љубљана, Словенија
 • TRAFITALIA SRL, Италија
 • SAFE-INVEST Holding AG, Австрија
 • ARCELOR MITTAL, Лондон, Обединето Кралство
 • Berkshire International Investments
  DOOEL Скопје, Република Македонија
 • European Estates Limited – Англија,
 • MATAV Rt, Унгарија,
 • Reemtsma, Германија
 • Bombardier – Канада
 • EBRD, Лондон, Обединето Кралство
 • CIT Group – САД
 • SEE University, Тетово - Македонија
 • MESSER Group – Германија
 • SIEMENS –Германија
 • RWE - energy - Германија
 • MITTAL STEEL Company N.V
 • Bank of Scotland - Шкотска
 • GLOBAL COMUNICATION NETWORK –
  САД
 • American Express Bank, САД
 • Credit Suisse, Швајцарија
 • International Financial Corporation – IFC, САД
 • EMBRAER, Бразил
 • New York College, Атина, Грција
 • Procter & Gamble Eastern Europe, Cincinnati, Ohio, САД
 • McDonald's, САД
 • ICN PHARMACEUTICALS, INC., САД
 • GE Capital Aviation Services, Shannon,
  Р. Ирска
 • IBM, САД
 • Dr Oetker International Ost., Германија
 • ITT Corporation, Њујорк, САД
 • ANT & PER & LEO. KOUIDIS SA, Грција
 • SEAF Macedonia LLC, Република Македонија
 • Alcatel Services International, Ријсвиќ, Холандија
 • Belhasa, Dubai, United Arab Emirates
 • IMPERIAL Tobacco, Англија
 • EMIT - Италија
 • Porsche AG, Германија
 • и многу други.

Правни фирми со кои Менс Легис остварува соработка :

 • Clifford Chance, Лондон, Обединето Кралство
 • BAKER&McKENZIE, САД
 • Freshfields Bruckhaus Deriger, Лондон, Обединето Кралство
 • Allen&Overy, Обединето Кралство
 • Wolf Theiss, Виена, Австрија
 • Sidley & Austin, Лондон, Обединето Кралство
 • KALO & ASSOCIATES, Тирана
 • C’M’S Cameron McKenna, Лондон, Обединето Кралство
 • Blegal, Италија
 • ARTEMIS, Луксембург
 • PriceWaterhouseCoopers, САД
 • Raiffeisen Investments, Виена, Австрија
 • ZIG Consulting, Тирана
 • Karatza & Partners, Грција
 • Studio Legale Crastolla, Италија
 • Libra Law, Кувајт
 • Eurolex, Софија, Бугарија
 • AL-TWAIRJI, Кувајт

Г-ѓа Рубен и нејзините соработници—практицираат континуирана меѓународна едукација во многу области од правото и економијата, особено:

 • Превземање, припојување и спојување на компании;
 • Приготвување на документи за компании надвор од Македонија, кога има обврска да се пријават во Комисија за заштита на конкуренција;
 • Изготвување на документи за учество во тендер во сите области и правно застапување во тендерската процедура;
 • Сите видови на статусни промени на компании;
 • Изготвување на правни мислења за законска регулатива за заинтересирани инвеститори за инвестирање во Република Македонија;
 • Изготвување на апликација за заштита на трговски марки, патенти и модели;
 • Концесии во енергетика, минерални суровини и сите видови на концесии како и јавни приватни партнерства;
 • Техники на преговарање за вонсудско решавање на спорови;
 • Поведување постапка пред судот за човекови права во Стразбург;
 • Финансиски продукти за претпријатијата;
 • Стечајни реформи; Закон и пракса;
 • Економски и социјални димензии на внатрешен пазар;
 • Проценка на вредноста на капиталот;
 • Развој на економиите преку формирање на претприемачи;
 • Методологија и постапки во развој на претприемаштвото;


насловна | основач | профил | клиенти | публикации | вработени | препораки | контакт
   
© 2008 Mens Legis ™ - Сите Права се Задржани
Design by Zonde