ВРАБОТЕНИ

CV ДЕТАЛИ НА ПАРТНЕРИ И СОРАБОТНИЦИ

Г-ѓа Сања Велјановска е Постар Партнер во Менс Легис. Примарното поле на експертиза вклучува корпоративно управување, финансиско право, оданочување, сопственост, облигационо право, трговско право, преземања. Таа е значителен допринесувач во многу интернационални весници и проекти, како Корпорејт Интел, ИФЛР, Проект за Дуинг Бизнис на Светска Банка и други. Другите активности вклучуваат припрема на прани мислења, правни длабински анализи, инвестициски договори и други правни активности.

Таа се придружи на МЕНС ЛЕГИС во 2004. Помеѓу клиентите која таа ги советуваше се: Еуромакс Ресоурцес Канада во поглед на нивните инвестиции во Македонија, во најголемиот рудник во Македонија за бакар и злато во Иловица, ДММ Дрекслмаер Македонија, Г-Македонија АД Скопје, Газит-Глоуб; РВЕ Германија за време на приватизацијата на компанијата за дистибуција на електрична енергија ЕСМ, компанијата за осигурување ТРИГЛАВ за купување на Осигурителната Компанија Вардар АД Скопје; Мрежа за Глобална Комуникација-УСА; Беркшир Интернешенел Инвестментс Македонија-Компанија создадена од Еуропиан Естејтс Лимитед од Велика Британија; "Бомбардие Аероспејс" Канада, Кооперативна Централа Рајфајзен-Беренлеенбанк Б.А. и ИНГ Банк Н.В за Договор за Олеснување со Митал Стил Компанијата; СЕНКАП С.А. Грција, Фрешфилдс; ЕМИТ Еркол Марели-Италија, проектот за финансирање кој ги вклучуваат ЕБРД и Ројал Голд, Плејтек трансакцијата, Јин Ји Групацијата и др.

Нејзиното претходно искуство вклучува работа како Правен експерт на проект финансиран од ЕУ менаџиран од ЕАР-Приближување на трговска легислатива каде што таа учествуваше со нејзината правна експертиза во подготвување на Законот за стечај и друга легислатива. Таа исто така беше Асистент Правен Застапник на УСАИД/Делоит на проектот за корпоративно управување и Закон за Трговски Друштва, учествуваше во подготовка и имплементација во Македонскиот Закон за Трговски Друштва и имплементација на корпоративното управување во Македонските компании.


Г-дин. Филип Рубен е Помлад Партнер во Менс Легис. Тој е експерт во областите на трговско право, странски инвестиции, недвижности, јавни набавки-тендерски постапки и др. Други активности вклучуваат подготовка на правни мислења, правни длабински анализи, инвестициски договори, договори за заедничко вложување, постапки за концентрација како и многу други правни и консултантски активности.

Значајни проекти во кои има учествувано и допринесено со својата експертиза се правен консултант на Телеком Словеније д.д., Република Словенија во успешното превземање на OTE MTS Holding B.V. Netherlands и неговите подружници КОСМОФОН услуги за мобилна телефонија АД Скопје и ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ АД Скопје.

Г-дин Рубен ги советуваше Еуромакс Ресоурцес Канада во текот на сите фази на нивните инвестиции во Република Македонија во најголемиот рудник во Македонија за бакар и злато во Иловица како и за превземањето на ПД Вардар, во постапките за доделување на концесии и во дневните активности на друштвото.

Филип Рубен исто така ги советување израелската компанија GAZIT GLOBE Israel во врска со купопродажбата на старата фабрика Алумина АД во стечај, како и за секојдневното работење на нивната компанија во Р. Македонија (Г-Македонија АД Скопје). Г-дин Рубен беше член од тимот кој ја спроведе правната длабинска анализа за ЕМО АД Охрид, АРЦ Македонија за друштвото Yin Yi Group Company Limited, VIL HIL Betting за Playtech и други.

Г-дин Јане Јакимовски е Помлад партнер во Менс Легис со положен правосуден испит и титула Магистер по деловно право, стекната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан I“ во Скопје. Претходното искуство вклучува работа кај нотар. Примарно поле на експертиза и правно советување му е корпоративно управување, трговско право, превземања, сопственост, облигационо право, со тесна специјализација на трудово право и животна средина.

Неговото искуство вклучува правно советување на дневна база за СИОЛ Скопје, , Газит Глобе Израел, Јин Ји Групацијата, Нет-Конект Скопје и други. Има големо искуство при подготовка на правни мислења, правни анализи и длабински правни извештаи, обезбедувајќи правни услуги во области на трудово право, животна средина, трговско право, корпоративно управување, интелектуална сопственост и трговски договори.

Значајни проекти во кои Г-дин. Јакимовски учествувал вклучуваат правен советник на Телеком Словеније д.д., Република Словенија во Република Македонија, главен советник на ДММ Дрекслмаер во Македонија во областа на трудовото право и правен советник на Еуромакс Ресоурцес во текот на сите фази на нивните инвестиции во Република Македонија во најголемиот рудник во Македонија за бакар и злато во Иловица.

Г-дин Јакимовски учествуваше во тимот кој ја спроведе правната длабинска анализа и во подготовката на Извештајот на Еуромакс Ресоурцес Канада, а исто така учествувал во советувањето Еуромакс Ресоурцес Канада во поглед на нивните инвестиции во Македонија, во најголемиот рудник во Македонија за бакар и злато во Иловица, вклучително и проектот за финансирање кој ги вклучуваат ЕБРД и Ројал Голд.

Г-дин Јакимовски има објавено труд во „Правнички прашања“ на тема "Развивање на рударскиот сектор во Република Македонија".


Г-дин Андреј Белчовски е Постар Правен Советник со положен правосуден испит во Правната фирма МЕНС ЛЕГИС. Во 2013 година се стекна со титула Магистер по Деловно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Специјализиран е за правни услуги во областа на компаниско спојување и преземање, правна длабинска анализа, компаниско право и корпоративно управување, работни односи, животна средина и интелектуална сопственост.

Неговото искуство во МЕНС ЛЕГИС вклучува советување на ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС од Канада на сите аспекти од нивната инвестиција во рудник за бакар и злато во Македонија, советување на израелската компанија ГАЗИТ ГЛОБЕ, компаниите ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР, Нет Конект, СИОЛ Скопје и други.

Некои од поголемите проекти во кои учествувал како правен советник се преземањето на компанијата АРЦ Македонија од страна на Јин Ји Групацијата и спојувањето на телекомуникациските оператори ОНЕ и ВИП како правен советник на Телеком Словенија. Неговиот коавторски текст „Развојот на рударскиот сектор во Република Македонија“ е објавен во списанието Lawyer Issue.


Г-ца Благородна Ристовска е Помлад Правен Советник во Менс Легис, Дипломиран правник во отсек на Меѓународно јавно право на Правен Факултет "Јустинијан I" Скопје при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј". Нејзиното претходно работно искуство е стекнато при работење во адвокатска канцеларија.

Г-ца Ристовска е специјализирана во давање на правни совети во областа на подготвувањето на правни длабински анализи,правни мислења,трговското право, корпоративно управување, работни односи, работни дозволи и регулирање на престој на странски лица,заштита на животна средина,електронски комуникации, интелектуална сопственост.

Нејзиното искуство вклучува советување на EUROMAX RESOURCES, Telecom Slovenije d.d, ARC Macedonia за Yin Yi Group Company Limited, VIL HIL Betting за Playtech, и други правни и консултантски услуги.


Г-ѓа Даниела Стевковска се приклучи кон Менс Легис во 2007. Нејзино поранешно искуство вклучува работење во МДЦ Консалтинг и СЕАФ инвестициски фонд - Македонија. Таа е одговорна за книговодствените, банкарските и тековните канцелариски активности.


Др. Виктор Рубен е специјалист по Медицинско право. Експерт е по здравствена заштита и регулативи во медицинското право.

Г-дин Рубен ги следи најновите дополненија во медицинската легислатива и развој во медицинското право. Обезбедува анализи, коментари и мислења во врска со многу прашања кои се битни за развојот на оваа област од правото.


Г-дин Ремон Рубен работи како консултант за маркетинг во МЕНС ЛЕГИС од 2004 година. Тој е одговорен за промовирањето и односите со јавноста на компанијата на македонскиот пазар и ширум Светот.

Г-дин Рубен поседува знаење од областа на бизнисот фокусирајќи се на прашањата поврзани со маркетинг. Сручњак е во областа на маркетингот и комуникациите.МЕНС ЛЕГИС е фирма со докажан успех и високо искуство која обезбедила длабински услуги за традиционалните делови на правото и како актуелна за промените на Македонскта правна средина.

Тимот на фирмата е подготвен да се обрати до единствените и зголемени потреби на национални и меѓународни клиенти преку личните услуги.

МЕНС ЛЕГИС е посветена на принципите на интегритет и доверливост да обезбеди брзи и сигурни услуги кон нејзините клиенти.
Покрај обезбедувањето на високо професионални правни мислења базирани на домашната правна регулатива исто така нуди гугестии и учествува во додавање и измена на домашната правна рамка со цел да се постигне најефективна правна форма за извршување на трансакции, во случаи каде што подготвувањето на Длабинска Правна Анализа се покаже дека е неефикасна и понатаму побарува потреба за нејзин додаток.

Многу закони, акти и регулативи кои беа изменети преку проекти кои се завршени до денес и базирани на иницијативата и предложените материјали од МЕНС ЛЕГИС.


насловна | основач | профил | клиенти | публикации | вработени | препораки | контакт
© 2008 Mens Legis ™ - Сите Права се Задржани
Design by Zonde