КЛИЕНТИ

МЕНС ЛЕГИС®

КЛИЕНТИ

МЕНС ЛЕГИС ги следи принципите на чесност и доверливост во обезбедувањето брза и комплетна услуга за нивните клиенти.

Клиентите на МЕНС ЛЕГИС се потпираат на искусен правен совет за да ги постигнат своите цели. Фирмата со гордост ја истакнува својата соработка што ја има остварено со големите и средни домашни и меѓународни компании од различни области, а во кои спаѓаат:

МЕНС ЛЕГИС®

Листа на странски и домашни клиенти

 • Telekom Slovenije d.d.. - Словенија
 • FIAT SPA, Италија
 • CHRYSLER LLC, САД
 • BSP Regional Energy Exchange LLC - Словенија
 • HONGTE, Национална Република Кина
 • Poteza, Словенија
 • SENCAP SA, Грција
 • Заваровалница ТРИГЛАВ АД Љубљана, Словенија
 • TRAFITALIA SRL, Италија
 • SAFE-INVEST Holding AG, Австрија
 • ARCELOR MITTAL, Лондон, Обединето Кралство
 • Berkshire International Investments DOOEL Скопје, Република Северна Македонија
 • European Estates Limited – Англија
 • ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт – импорт Кавадарци
 • Gazit-Globe - Израел
 • MATAV Rt, Унгарија
 • Reemtsma, Германија
 • Bombardier – Канада
 • EBRD, Лондон, Обединето Кралство
 • CIT Group – САД
 • SEE University, Тетово - Северна Македонија
 • MESSER Group – Германија
 • SIEMENS –Германија
 • RWE - energy - Германија
 • MITTAL STEEL Company N.V
 • Bank of Scotland - Шкотска
 • GLOBAL COMUNICATION NETWORK – САД
 • American Express Bank, САД
 • Credit Suisse, Швајцарија
 • International Finance Corporation: IFC, САД
 • EMBRAER, Бразил
 • New York College, Атина, Грција
 • Procter & Gamble Eastern Europe, Cincinnati, Ohio, САД
 • McDonald's, САД
 • ICN PHARMACEUTICALS, INC., САД
 • GE Capital Aviation Services, Shannon, Р. Ирска
 • IBM, САД
 • Dr Oetker International Ost., Германија
 • ITT Corporation, Њујорк, САД
 • ANT & PER & LEO. KOUIDIS SA, Грција
 • SEAF Macedonia LLC Република Северна Македонија
 • Alcatel Services International, Ријсвиќ, Холандија
 • Belhasa, Dubai, United Arab Emirates
 • IMPERIAL Tobacco, Англија
 • EMIT - Италија
 • Porsche AG, Германија и многу други.

Правни фирми со кои Менс Легис остварува соработка:

 • Clifford Chance
 • BAKER&McKENZIE
 • Freshfields Bruckhaus Deriger
 • Allen&Overy
 • Wolf Theiss, Виена, Австрија
 • Sidley & Austin
 • KALO & ASSOCIATES, Тирана
 • C’M’S Cameron McKenna
 • Law office ARGOS W. Lubelski i wspólnicy, Полска
 • Blegal, Италија
 • ARTEMIS, Луксембург
 • PriceWaterhouseCoopers
 • Raiffeisen Investments, Виена, Австрија
 • ZIG Consulting, Тирана
 • Karatzas & Partners Law Firm, Грција
 • Studio Legale Crastolla, Италија
 • Libra Law, Кувајт
 • Eurolex, Софија, Бугарија
 • AL-TWAIRJI, Кувајт

Г-ѓа Рубен и нејзините соработници вршат континуирана домашна и меѓународна едукација во многу правни области, особено во делот на:

 • Статусни промени - присоединување, спојување и поделба на компании;
 • Корпоративното управување како есенцијален дел од водењето бизнис;
 • Техники на преговарање и вонсудско решавање на спорови;
 • Концесии во енергетика, минерални суровини и сите видови на концесии како и јавни приватни партнерства;
 • Важноста на правните консултанти во модерното деловно работење на компаниите;
 • Изготвување на правни мислења за законска регулатива за заинтересирани инвеститори за инвестирање во Република Северна Македонија;
 • Правен пристап за заинтересирани инвеститори во Северна Македонија;
 • Извори на финансирање;
 • Заштита на правата од индустриска сопственост;
 • Основање и преобразба на компании;
 • Учество и правно застапување во тендерски постапки;
 • Законски и практични аспекти на стечајните постапки и реформи;
 • Приготвување на документи за странски компании, кога има обврска да се пријават во Комисија за заштита на конкуренција;
 • Финансиски продукти за претпријатијата;
 • Економски и социјални димензии на внатрешен пазар;
 • Методологија и постапки во развој на претприемништво.