ПАРТНЕРИ И СОРАБОТНИЦИ

МЕНС ЛЕГИС

е правна фирма со докажан успех и екстензивно искуство кое обезбедува длабински услуги во традиционалните области на правото, и е константно во чекор со актуелните промени на македонската правна средина.

Тимот е подготвен да ги обезбеди деталните потреби на националните и меѓународни клиенти преку непосредни, персонализирани услуги.

МЕНС ЛЕГИС е посветен на принципите на интегритет и доверливост со цел обезбедување брзи и сигурни услуги кон своите клиенти.

Покрај обезбедувањето на високо професионални правни мислења базирани на домашната правна регулатива, исто така нуди сугестии и учествува во додавање и измена на домашната правна рамка со цел да се постигне најефективна правна форма за извршување на трансакции, во случаи каде што длабинската правна анализа се покаже дека е недоволна и понатаму се јавува потреба за нејзин додаток.

Многу закони, акти и регулативи кои беа изменети преку проекти кои се завршени до денес, се базирани на иницијативата и предложените материјали од тимот на МЕНС ЛЕГИС.